Menu

Arapça Dersleri Mazi Fiil Çekim Tablosu

   

  Arapça Dersleri Mazi Fiil Çekim Tablosu 


  MÂZÎ FİİL ÇEKİM TABLOSU

   

  Sona eklenen    zamir

  Fiil-i Mâzî

  Manası

  Gramer kaidesine göre deyimi

   

   

  نَصَرَ

  Yardım etti

  Müfred müzekker gâib

   

  ا

  نَصَراَ

  İkisi yardım etti

  Tesniye müzekker gâib

   

  وُا

  نَصَرُوا

  Yardım ettiler

  Cemi müzekker gâib

   

  تْ

  نَصَرَتْ

  Yardım etti

  Müfred müennes gâibe

   

  تَا

  نَصَرَتَا

  İkisi yardım etti

  Tesniye müennes gâibe

   

  نَ

  نَصَرْنَ

  Yardım ettiler

  Cemi müennes gâibe

   

  تَ

  نَصَرْتَ

  Yardım ettin

  Müfred müzekker muhatap

   

  تُمَا

  نَصَرْتُمَا

  İkiniz yardım ettiniz

  Tesniye müzekker muhatap

   

  تُمْ

  نَصَرْتُمْ

  Yardım ettiniz

  Cemi müzekker muhatap

   

  تِ

  نَصَرْتِ

  Yardım ettin

  Müfred müennes muhâtaba

   

  تُمَا

  نَصَرْتُمَا

  İkiniz yardım ettiniz

  Tesniye müennes muhâtaba

   

  تُنَّ

  نَصَرْتُنَّ

  Yardım ettiniz

  Cemi müennes muhâtaba

   

  تُ

  نَصَرْتُ

  Yardım ettim

  Müfred mütekellim vahde

   

  نَا

  نَصَرْنَا

  İkimiz yardım ettik

  Tesniye mütekellim

   

  نَا

  نَصَرْنَا

  Yardım ettik

  Cemi mütekellim

        

  Tablo hali:

  نَصَرُوا

  نَصَراَ

  نَصَرَ

  نَصَرْنَ

  نَصَرَتَا

  نَصَرَتْ

  نَصَرْتُمْ

  نَصَرْتُمَا

  نَصَرْتَ

  نَصَرْتُنَّ

  نَصَرْتُمَا

  نَصَرْتِ

   

  نَصَرْنَا

  نَصَرْتُ

   

  Fiili Mazi iki kısımdır:

   

  a)      Mazi Malum

   

  b)      Mazi Meçhul

   

  MAZİ MALUM:

   

  Mazi malum üç şekil üzere bulunur:

   

  1)      فَعَلَ kalıbında gelir. كَتَبَ gibi.

   

  2)    فَعِلَ kalıbında gelir. عَلِمَ gibi.

   

  3)    فَعُلَ kalıbında gelir. كَبُرَ gibi.

   

  Üç şekli birbirinden ayıran ikinci harfin harekesidir. Birinci ve üçüncü harf üç şekilde de üstündür.

   

  Dikkat:

   

  Bir fiili mazi harekeli ise harekesine bakarak hangi kalıptan geldiğini anlarız. Eğer harekesi yoksa nasıl okunacağını sözlükten öğreniriz.

   

  فَعَلَ kalıbında bulunan كَتَبَ mazifiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  كَتَبُواكَتَبَاكَتَبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  كَتَبْنَكَتَبَتَاكَتَبَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  كَتَبْتُمْكَتَبْتُمَاكَتَبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  كَتَبْتُنَّكَتَبْتُمَاكَتَبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  كَتَبْنَا كَتَبْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعَلَ kalıbında bulunan ضَرَبَ mazi fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  ضَرَبُواضَرَبَاضَرَبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  ضَرَبْنَضَرَبَتَاضَرَبَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  ضَرَبْتُمْضَرَبْتُمَاضَرَبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  ضَرَبْتُنَّضَرَبْتُمَاضَرَبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  ضَرَبْنَا ضَرَبْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعَلَ kalıbında bulunan فَتَحَ mazi fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  فَتَحُوافَتَحَافَتَحَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  فَتَحْنَفَتَحَتَافَتَحَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  فَتَحْتُمْفَتَحْتُمَافَتَحْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  فَتَحْتُنَّفَتَحْتُمَافَتَحْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  فَتَحْنَا فَتَحْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعِلَ kalıbında bulunan عَلِمَ mazi fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  عَلِمُواعَلِمَاعَلِمَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  عَلِمْنَعَلِمَتَاعَلِمَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  عَلِمْتُمْعَلِمْتُمَاعَلِمْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  عَلِمْتُنَّعَلِمْتُمَاعَلِمْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  عَلِمْنَا عَلِمْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعُلَkalıbında bulunan كَبُرَ mazi fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  كَبُرُواكَبُرَاكَبُرَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  كَبُرْنَكَبُرَتَاكَبُرَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  كَبُرْتُمْكَبُرْتُمَاكَبُرْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  كَبُرْتُنَّكَبُرْتُمَاكَبُرْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  كَبُرْنَا كَبُرْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعِلَ kalıbında bulunan حَسِبَ mazi fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  حَسِبُواحَسِبََاحَسِبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  حَسِبْنَحَسِبَتَاحَسِبَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  حَسِبْتُمْحَسِبْتُمَاحَسِبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  حَسِبْتُنَّحَسِبْتُمَاحَسِبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  حَسِبْنَا حَسِبْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  MAZİ MEÇHUL:

   

  -          Mazi meçhul fiili sadece فُعِلَ kalıbında bulunur.

   

  -          فَعُلَ kalıbında (5. bab) bulunan mazi malumların meçhulü yoktur.Bu kalıp üzerinde bulunan tüm fiillerin hepsi lazımdır. Lazım fiilin meçhulü olmaz.

   

  -         Fakatفَعَلَ yahut فَعِلَ kalıbında bulunup ta müteaddi olan mazi malumların meçhulünü elde etmek için o mazi malumları فُعِلَ şeklinde okumalıyız.

   

  Örnek: كَتَبَ mazi fiilin meçhulü كُتِبَ dir. عَلِمَ mazi fiilin meçhulü عُلِمَ dir.

   

  فَعَلَ kalıbında bulunan كُتِبَ mazi meçhul fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  كُتِبُواكُتِبَاكُتِبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  كُتِبْنَكُتِبَتَاكُتِبَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  كُتِبْتُمْكُتِبْتُمَاكُتِبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  كُتِبْتُنَّكُتِبْتُمَاكُتِبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  كُتِبْنَا كُتِبْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعَلَ kalıbında bulunan ضُرِبَ mazi meçhul fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  ضُرِبُواضُرِبَاضُرِبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  ضُرِبْنَضُرِبَتَاضُرِبَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  ضُرِبْتُمْضُرِبْتُمَاضُرِبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  ضُرِبْتُنَّضُرِبْتُمَاضُرِبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  ضُرِبْنَا ضُرِبْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعَلَ kalıbında bulunan فُتِحَ mazi meçhul fiilin çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  فُتِحُوافُتِحَافُتِحَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  فُتِحْنَفُتِحَتَافُتِحَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  فُتِحْتُمْفُتِحْتُمَافُتِحْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  فُتِحْتُنَّفُتِحْتُمَافُتِحْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  فُتِحْنَا فُتِحْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعِلَ kalıbında bulunan عُلِمَ mazi meçhulün çekimi şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  عُلِمُواعُلِمَاعُلِمَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  عُلِمْنَعُلِمَتَاعُلِمَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  عُلِمْتُنَّعُلِمْتُمَاعُلِمْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  عُلِمْتُنَّعُلِمْتُمَاعُلِمْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  عُلِمْنَا عُلِمْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعُلَ kalıbında bulunan كَبُرَ mazi meçhul fiilin çekimi olmaz!... Çünkü lazım fiillerdir.

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  yokyokyokمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  yokyokyokمُؤَنَّثٌ Dişil
  yokyokyokمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  yokyokyokمُؤَنَّثٌ Dişil
  yokyokyok مُتَكَلِّمٌ

   

  فَعِلَkalıbında bulunan حَسِبَ mazi meçhul fiilin çekimi olmaz!...

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  حَسُِواحَسِبَاحَسِبَمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  حَسِبْنَحَسِبَتَاحَسِبَتْمُؤَنَّثٌ Dişil
  حَسِبْتُمْحَسِبْتُمَاحَسِبْتَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  حَسِبْتُنَّحَسِبْتُمَاحَسِبْتِمُؤَنَّثٌ Dişil
  حَسِبْنَا حَسِبْتُ مُتَكَلِّمٌ

   

  Dikkat:

   

  A-      Fiili maziler –gerek malum ve gerekse meçhul olsunlar- Türkçeye en çok “diligeçmiş zaman” ile bazen de “mişligeçmiş zaman” ile tercüme edilir. Demek oluyor ki, hangisi daha uygun düşerse öyle tercüme edilir. Mesela كَتَبَ : yazdı yahut yazmış, كُتِبَ:yazıldı yahutyazılmış. Fiili maziler bazen de “dua kipi” anlamında gelir. Mesela رَحِمَ اللهُ : Allah rahmet etsin, قَتَلَ اللهُ : Allah öldürsün.

   

  كَتَبَ : yazdı yahut yazmış

  كُتِبَ : yazıldı yahut yazılmış

  رَحِمَ اللهُ : Allah rahmet etsin

  قَتَلَ اللهُ : Allah öldürsün

   

  B-      Fiili mazinin başına olumsuzluk edatı denilen مَا yahut لاَ gelirse, Türkçeye “diligeçmiş” veya “mişligeçmiş” zamanın olumsuzu ile tercüme edilir. Mesela: مَا كَتَبَ: yazmadı yahut yazmamış, مَا كُتِبَ : yazılmadı yahut yazılmamış, لاَ كَتَبَ : yazmadı yahut yazmamış, لاَ كُتِبَ : yazılmadı yahut yazılmamış.

   

  مَا كَتَبَ : yazmadı yahut yazmamış

  مَا كُتِبَ : yazılmadı yahut yazılmamış

  لاَ كَتَبَ : yazmadı yahut yazmamış

  لاَ كُتِبَ : yazılmadı yahut yazılmamış

   

  Not: مَا ile لاَharflerinin çekimde hiçbir değişiklik yapmadan fiili mazinin her çekiminin başına geçebilir. Ancak mazi menfinin مَا ile kullanılması daha çoktur.

   

  Dikkat:

   

  Ancak harfi cer veya zarf vasıtasıyla lazım fiillerden de meçhul yapılabilir. Örnek: غُشِىَ عَلَيْهِ (bayıldı),ذُهِبَ مَعَهُ (onunla gidildi) gibi.

   

  a)     Harfi cer vasıtasıyla lazım fiilin çekimi:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  غُشِىَ عَلَيْهِمْغُشِىَ عَلَيْهِمَاغُشِىَ عَلَيْهِمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  غُشِىَ عَلَيْهِنَّغُشِىَ عَلَيْهِمَاغُشِىَ عَلَيْهَامُؤَنَّثٌ Dişil
  غُشِىَ عَلَيْكُمْغُشِىَ عَلَيْكُمَاغُشِىَ عَلَيْكَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  غُشِىَ عَلَيْكُنَّغُشِىَ عَلَيْكُمَاغُشِىَ عَلَيْكِمُؤَنَّثٌ Dişil
  غُشِىَ عَلَيْنَا غُشِىَ عَلَىَّ مُتَكَلِّمٌ

   

  b)     Zarf vasıtasıyla lazım fiilin çekimi de şöyledir:

   

  جَمْعٌ Çoğulتَثْنِيَةٌ İkilمُفْرَدٌ Tekil  
  ذُهِبَ مَعَهُمْذُهِبَ مَعَهُمَاذُهِبَ مَعَهُمُذَكَّرٌ Erilغَائِبٌ
  ذُهِبَ مَعَهُنَّذُهِبَ مَعَهُمَاذُهِبَ مَعَهَامُؤَنَّثٌ Dişil
  ذُهِبَ مَعَكُمْذُهِبَ مَعَكُمَاذُهِبَ مَعَكَمُذَكَّرٌ Erilمُخَاطَبٌ
  ذُهِبَ مَعَكُنَّذُهِبَ مَعَكُمَاذُهِبَ مَعَكِمُؤَنَّثٌ Dişil
  ذُهِبَ مَعَنَا ذُهِبَ مَعِى مُتَكَلِّمٌ

   

  Son DüzenlenmeSalı, 18 Mart 2014 20:33

  1 yorum

  • hasibe Nacar
   hasibe Nacar Salı, 19 Kasım 2013 12:24 Yorum Linki

   karar vermek fiilinin, mazi ve muzari çekimleri tabloda yok.
   göndermeniz mümkünmü acaba ?

   Raporla

  Yorum Ekle

  Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

  yukarı çık