Menu

Arapça Sayılar - 7 Sesli Arapça Dersler

   

  Arapça Sayılar - 7  Sesli Arapça Dersler

  7 [yedi] 
  ‫7 [سبعة] 
  Sayılar‫الأعداد
     
     
  Ben sayıyorum:‫أنا أعد:
  ‫a'na a'yd: 
  bir, iki, üç‫واحد، اثنان، ثلاثة
  ‫uaxhd, athnan, thlathah 
  Üçe kadar sayıyorum.‫أنا أعد حتى ثلاثة.
  ‫a'na a'yd xhtjh thlathah 
     
     
     
  Saymaya devam ediyorum:‫أنا أواصل العد:
  ‫a'na a'uas'l alyd: 
  dört, beş, altı‫أربعة، خمسة، ستة, 
  ‫a'rbyah, xmsah, stah, 
  yedi, sekiz, dokuz‫سبعة ، ثمانية ، تسعة
  ‫sbyah, thmaniah, tsyah 
     
     
     
  Sayıyorum.‫أنا أعد.
  ‫a'na a'yd 
  Sayıyorsun.‫أنتَ تعد / أنتِ تعدين.
  ‫a'nte tyd / a'ntj tydin 
  Sayıyor (erkek).‫هو يعد.
  ‫x'u iyd 
     
     
     
  Bir. Birinci.‫واحد. الأول.
  ‫uaxhd ala'ul 
  İki. İkinci.‫اثنان. الثاني.
  ‫athnan althani 
  Üç. Üçüncü.‫ثلاثة ، الثالث.
  ‫thlathah, althalth 
     
     
     
  Dört. Dördüncü.‫أربعة ، الرابع.
  ‫a'rbyah, alraby 
  Beş. Beşinci.‫خمسة ، الخامس.
  ‫xmsah, alxams 
  Altı. Altıncı.‫ستة ، السادس.
  ‫stah, alsads 
     
     
     
  Yedi. Yedinci.‫سبعة ، السابع.
  ‫sbyah, alsaby 
  Sekiz. Sekizinci.‫ثمانية ، الثامن.
  ‫thmaniah, althamn 
  Dokuz. Dokuzuncu.‫تسعة ، التاسع.
  ‫tsyah, altasy 
  back to top