Menu

Arapçada Sıra Sayıları

  Arapçada Sayılar ve Sıra Sayıları

  SAYILAR

  Sayılar

   

  Müennes

  Müzekker

  1

  (وَاحِدَة)

  وَاحِد

  1

  (اِحْدَى)

  اَحَد

  2

  (اِثْنَانِ)

  اِثْنَانِ

  3

  (ثَلاَثَة)

  ثَلاَث

  4

  (اَرْبِعَة)

  اَرْبَع

  5

  (خَمْسَة)

  خَمْس

  6

  (سِتَّة)

  سِتّ

  7

  (سَبْعَة)

  سَبْع

  8

  (ثَمَانِيَة)

  ثَمَانٍ

  9

  (تِسْعَة)

  تِسْع

  10

  (عَشْرَة)

  عَشْر

  20

   

  عِشْرُونَ

  30

   

  ثَلاَثُونَ

  40

   

  اَرْبَعُونَ

  50

   

  خَمْسُونَ

  60

   

  سِتُّونَ

  70

   

  سَبْعُونَ

  80

   

  ثَمَانُونَ

  90

   

  تِسْعُونَ

  100

   

  مِئَة

  200

   

  مِئَتَانِ

  500

   

  خَمْسُمِئَة

  1000

   

  اَلْف

  2000

   

  اَلْفَانِ

  3000

   

  ثَلاَثَة آلاَفٍ

  5000

   

  خَمْسَة آلاَفٍ

  1.     “1” Sayısı hariç diğer sayılar sayılandan önce gelir.

  Örneğin:

  • رَجُلٌ وَحِدٌbir adam
  • ثَلاَثَة رِجَالٍ

  2.     İki şey için tensiye (ikil) yapısı kullanılır.

  Örneğin:

  • رَجُلاَنِiki adam
  • طِفْلَتَانِiki kız çocuğu

  3.     3-10 arası, sayı sayılanın zıt cinsinden olur. Sayılanın sonu iki kesra ile harekeli olur.

  Örneğin:

  • ثَلاَثَة رِجَالٍüç adam
  • ثَلاَثُ نِسْوَةٍüç kadın

  4.     11-19 arası sayılar (12 hariç) fetha üzerine mebnidir ve sayılanın son harekesi iki üstün olur. Sayılan ile on sayısı aynı cins, sayının geriye kalan kısmı zıt cinsten ve tekildir.

  Örneğin:

  • اَحَدَ عَشَرَ طِفْلاًonbir erkek çocuk
  • اِحْدَى عَشْرَة طِفْلَةًonbir kız çocuk
  • ثَلاَثَةَ عَشَرَ طِفْلاًonüç erkek çocuk
  • ثَلاَثَ عَشْرَةَ طِفْلَةًonüç kız çocuk
  • Oniki sayısı murabdır.جَاءَ اِثْنَا عَشَرَ طِفْلاًoniki çocuk geldi.رَأَيْتُ اِثْنَيْ عَشَرَ طِفْلاًoniki çocuğu gördüm.

  5.     10’un tam katları müzekker ve müennes için aynıdır ve irabları cemi müzekker irabı gibidir.

  6.     20’den büyük aradaki sayılar birbirine   ile bağlanan iki bölümden oluşur ve bu sayı mu’rabdır.

  Örneğin:

  • وَاحِد وَ عِشْرُونَ21
  • اِثْنَتَان وَ ثَلاَثُونَ32

  SIRA SAYILARI

  Sıra Sayıları

  (أُلَى) اَوَّل

  Birinci

  ثَانِي

  İkinici

  ثَالِثُ

  Üçüncü

  رَابِع

  Dördüncü

  خَامِس

  Beşinci

  سَادِس

  Altıncı

  سَابِع

  Yedinci

  ثَامِن

  Sekizinci

  تَاسع

  Dokuzuncu

  عَاشِر

  Onuncu

  حَادِيَ عَشَرَ

  Onbirinci

  ثَانِيَ عَشَرَ

  Onikinci

  عِشْرُونَ

  Yirminci

  • Sıra sayılarının müennesleri –“اَوَّل” hariç- sonlarınaةeklenerek oluşturulur.اَوَّل‘in müennesi iseاُولَى‘dır

  KESİRLİ SAYILAR

  • نِصْفُyarım
  • 1/3-1/10 arası sayılarفُعُلkalıbında yapılır.
  • ثُلُثüçte bir
  • رُبُعçeyrek, dörtte bir

  ÜLEŞTİRME SAYILARI:

  1. Asıl sayıların tekrarlanmasıyla elde edilir.

  Örneğin:

  • وَاحِدًا وَاحِدًاbirer birer
  • اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِikişer ikişer
  • عَشْرَةً عَشْرَةًonar onar
  1. Hem müzekker hem de müennes içinمَفْعَلَ ve فُعَالَkalıbında da elde edilebilir.

  Örneğin:

  • اُحَادَbirer birer
  • مَخَمَسَbeşer beşer
  • Üleştirme sayıları daima feta ile harekelidirler.
  back to top