Menu

Arapçada Marife Nekre - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (4)

   

  Arapçada Kelime

   

   

  Belirlilik Yönünden İsimler

  (Marife-Nekre)

  المعَْرِفَة والنَّكْرَة

   

  DİLBİLGİSİ

  BELİRLİLİK YÖNÜNDEN İSİMLER

  (MARİFE-NEKRE)

  Arapçada isimler değişik açılardan ayırıma tabi tutularak incelenebilir.

  Cinsiyet bakımından yapılan müennes-müzekker ayırımı, sayı bakımından

  yapılan müfred-tesniye-cemi ayırımı… vb. ayırımların temel amacı isimleri

  daha iyi tanıyabilmektir.

  İsimlerin tabi olduğu önemli ayırımlardan birisi de belirlilik bakımından

  yapılan marife-nekre ayırımdır. Öncelikle bu terimleri tanımlayalım.

  Marife: Belirli bir nesneyi gösteren isimlere marife denir. Belirli bir şey için

  konulmuş isimdir şeklinde de tanımlanabilir.

  المعرفة: ما وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ

  Nekre: Belirsiz bir nesneyi gösteren isimlere nekre denir. Belirsiz bir şey için

  konulmuş isimdir şeklinde de tanımlanabilir.

  النَّكِرَةُ: ما وُضِعَ لِشَيْءٍ لا بِعَيْنِهِ

  Marife ve nekre terimlerinin Türkçede doğrudan karşılıkları olmadığından

  Türk öğrenciler tarafından anlaşılmalarında zorluklar tabii olarak yaşanabilmektedir. Terimlerin daha iyi kavranabilmesi açısından örnekler

  üzerinden açıklamakta yarar vardır.


  Örneğin: ( شجرةٌ ) kelimesi nekre (belirsiz) bir isimdir ve “bir ağaç” şeklinde

  Türkçeye çevrilebilir. Belirli, bilinen bir ağaç değil herhangi bir ağaç

  kastedilmektedir. Başına ( ال ) takısı ekleyerek ( الشّجَرَةُ ) dediğimizde ise bilinen,

  belirli bir ağacı kastetmiş oluruz. Buna göre; ( في الحديقةِ شجرةٌ ) “Bahçede bir

  ağaç var” dediğimizde belirli bir ağaçtan değil sadece bahçede bir adet ağaç

  bulunduğundan söz etmekteyiz. Konuyla ilgili ikinci bir cümle söyleyip

  الشجرةُ جميلةٌ) ) “Ağaç güzel” dediğimizde ise artık herhangi bir ağaçtan değil

  bahçedeki o tek ağaçtan bahsetmekteyiz. Yani artık söz konusu olan sıradan

  bir ağaç değil bir önceki cümlemizde bahsi geçen (marife/belirli bir) ağaçtır.

  Bir başka örnek de şöyle olabilir: Birbirlerine ( ف) atıf harfiyle bağlanmış

  iki cümleden oluşan ( رأيْتُ في الطَرِيقِ رَجُلا فسَلّمْتُ على الرّجُلِ ) “Yolda bir adam

  gördüm ve (gördüğüm o) adama selam verdim.” ifadesinde birinci cümle

  olan ( رأيْتُ في الطَرِيقِ رَجُلا ) cümlesinde geçen ( رَجُلا ) kelimesi nekredir. Zira daha

  öncesi itibariyle bilinmeyen herhangi bir adamdan söz edilmektedir. İkinci

  cümledeki ( الرّجُلِ ) kelimesi ise marifedir. Zira artık bahsettiğimiz herhangi bir

  adam değil de konuşan kişinin az önce görüp de kendisine selam verdiği

  belirli (marife) bir adamdır.

  Yukarıda da temas ettiğimiz üzere marife ve nekre terimlerinin Türkçede

  birebir karşılıkları yoktur. Türkçede isimler yalın halde söylendiklerinde

  belirli sayılmaktadırlar. “Öğrenci geldi” denildiğinde “öğrenci” belirli bir

  isimdir. Türkçemizde Arapçadaki ( ال ) takısı veya İngilizcedeki (The) gibi

  isimleri belirli hale getirmek için kullanılan bir ek yoktur. “Bir öğrenci”

  dediğimizde ise “öğrenci” kelimesini belirsiz isim yapmış oluruz zira

  kastettiğimiz herhangi bir öğrencidir.

   


  Son DüzenlenmePerşembe, 07 Kasım 2013 21:40

  Yorum Ekle

  Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

  yukarı çık