Menu

Arapçada Marife Nekre - AÖF İlahiyat Arapça Dersleri (4)

BİR ÖNCEKİ                   BİR SONRAKİ

 

Arapçada Kelime

 

 

Belirlilik Yönünden İsimler

(Marife-Nekre)

المعَْرِفَة والنَّكْرَة

 

DİLBİLGİSİ

BELİRLİLİK YÖNÜNDEN İSİMLER

(MARİFE-NEKRE)

Arapçada isimler değişik açılardan ayırıma tabi tutularak incelenebilir.

Cinsiyet bakımından yapılan müennes-müzekker ayırımı, sayı bakımından

yapılan müfred-tesniye-cemi ayırımı… vb. ayırımların temel amacı isimleri

daha iyi tanıyabilmektir.

İsimlerin tabi olduğu önemli ayırımlardan birisi de belirlilik bakımından

yapılan marife-nekre ayırımdır. Öncelikle bu terimleri tanımlayalım.

Marife: Belirli bir nesneyi gösteren isimlere marife denir. Belirli bir şey için

konulmuş isimdir şeklinde de tanımlanabilir.

المعرفة: ما وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ

Nekre: Belirsiz bir nesneyi gösteren isimlere nekre denir. Belirsiz bir şey için

konulmuş isimdir şeklinde de tanımlanabilir.

النَّكِرَةُ: ما وُضِعَ لِشَيْءٍ لا بِعَيْنِهِ

Marife ve nekre terimlerinin Türkçede doğrudan karşılıkları olmadığından

Türk öğrenciler tarafından anlaşılmalarında zorluklar tabii olarak yaşanabilmektedir. Terimlerin daha iyi kavranabilmesi açısından örnekler

üzerinden açıklamakta yarar vardır.


Örneğin: ( شجرةٌ ) kelimesi nekre (belirsiz) bir isimdir ve “bir ağaç” şeklinde

Türkçeye çevrilebilir. Belirli, bilinen bir ağaç değil herhangi bir ağaç

kastedilmektedir. Başına ( ال ) takısı ekleyerek ( الشّجَرَةُ ) dediğimizde ise bilinen,

belirli bir ağacı kastetmiş oluruz. Buna göre; ( في الحديقةِ شجرةٌ ) “Bahçede bir

ağaç var” dediğimizde belirli bir ağaçtan değil sadece bahçede bir adet ağaç

bulunduğundan söz etmekteyiz. Konuyla ilgili ikinci bir cümle söyleyip

الشجرةُ جميلةٌ) ) “Ağaç güzel” dediğimizde ise artık herhangi bir ağaçtan değil

bahçedeki o tek ağaçtan bahsetmekteyiz. Yani artık söz konusu olan sıradan

bir ağaç değil bir önceki cümlemizde bahsi geçen (marife/belirli bir) ağaçtır.

Bir başka örnek de şöyle olabilir: Birbirlerine ( ف) atıf harfiyle bağlanmış

iki cümleden oluşan ( رأيْتُ في الطَرِيقِ رَجُلا فسَلّمْتُ على الرّجُلِ ) “Yolda bir adam

gördüm ve (gördüğüm o) adama selam verdim.” ifadesinde birinci cümle

olan ( رأيْتُ في الطَرِيقِ رَجُلا ) cümlesinde geçen ( رَجُلا ) kelimesi nekredir. Zira daha

öncesi itibariyle bilinmeyen herhangi bir adamdan söz edilmektedir. İkinci

cümledeki ( الرّجُلِ ) kelimesi ise marifedir. Zira artık bahsettiğimiz herhangi bir

adam değil de konuşan kişinin az önce görüp de kendisine selam verdiği

belirli (marife) bir adamdır.

Yukarıda da temas ettiğimiz üzere marife ve nekre terimlerinin Türkçede

birebir karşılıkları yoktur. Türkçede isimler yalın halde söylendiklerinde

belirli sayılmaktadırlar. “Öğrenci geldi” denildiğinde “öğrenci” belirli bir

isimdir. Türkçemizde Arapçadaki ( ال ) takısı veya İngilizcedeki (The) gibi

isimleri belirli hale getirmek için kullanılan bir ek yoktur. “Bir öğrenci”

dediğimizde ise “öğrenci” kelimesini belirsiz isim yapmış oluruz zira

kastettiğimiz herhangi bir öğrencidir.

 


Prev 1/3 Next »

Last modified onPerşembe, 07 Kasım 2013 21:40

BİR ÖNCEKİ
                   BİR SONRAKİ

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

back to top