Arapça 4. Sınıf Çalışma Kitabı   Sayfa 93 Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1   Arapça 4. Sınıf Ders Kitabı     Sayfa 112 Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1   Arapça 4. Sınıf Ses Dosyaları   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1     Arapça 5. Sınıf Ders Kitabı   Sayfa 112 Şifre: www.fasiharabic.com İndir
Read more

Kamusul Muhit İndir Arapçadan Arapçaya Sözlük Yayınevi: Mektebetü’t Tevfikiyye Yazar: El-Fîrûzâbâdî EL-KÂMÛSÜ'L-MUHÎT Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'l-ka-besü'l-vasîtu el-câmi limâ zehebe min luğati'î-'Arab şemâtît'tlr. Fîrûzâbâdî'nin(ö. 817/1415)Arapça'dan Arapça'ya sözlüğü. Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'
Read more

Arapça Türkçe ve Türkçe Arapça Elektronik Sözlük İndir Arapça Türkçe ve Türkçe Arapça Elektronik Sözlük İndir Elektronik bir sözlüktür. Bilgisyar ortamında arama yapabiliyorsunuz Türkçeden arapçaya ve Arapçadan türkçeye arama mümkün. Not: Dosyalarımız şifrelidir. Şifre Sağ üst bölümde yazmaktadır.   Şif
Read more

Kamusul Muhit İndir Arapçadan Arapçaya Sözlük Yayınevi: Mektebetü’t Tevfikiyye Yazar: El-Fîrûzâbâdî EL-KÂMÛSÜ'L-MUHÎT Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'l-ka-besü'l-vasîtu el-câmi limâ zehebe min luğati'î-'Arab şemâtît'tlr. Fîrûzâbâdî'nin(ö. 817/1415)Arapça'dan Arapça'ya sözlüğü. Tam adı el-Kümûsü'l-muhît ve'
Read more

Arapçadan Türkçeye Geçen Kelimeler Sözlüğü İndir Arapçadan Türkçeye Geçen Kelimeler Sözlüğü İndir معجم الألفاظ العربية في اللغة التركية arapçadan türkçeye geçen kelimeler sözlüğü Kitabın dili arapçadır. Pdf formatıdadır. Winrar Şifresi sağ üst kısımda yazmaktadır.   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1 (0
Read more

Dini Kavramlar Sözlüğü İndir Dini Kavramlar Sözlüğü veya Dini Kavramlar ansiklopedisi Alfabetik olarak fihristi oluşturulmuştur. Dosya sıkıştırılmış html formatındadır. Not: Dosyalarımız şifrelidir. Şifre sağ bölümde yazmaktadır.   Şifre: www.fasiharabic.com İndir 1
Read more

El-Muqtadab--Muberred İndir المقتضب في اللغة للمبرد El-Muqtadab--Muberred المقتضب في اللغة للمبرد أنفس مؤلفات المبرد وأنضجها ثمرة، وأقدم ما وصلنا من كتب النحو بعد كتاب سيبويه. ألف المبرد كتابه هذا قبل (الكامل) فلما ألف (الكامل) أحال إليه في كل مرة تحدث فيها عن مسائل اللغة. ويضم (561) شاهداً، منها في كتا
Read more

Kelimeler ve Kavramlar Sözlüğü İndir Önsöz Önsöz İnsanı sadece "biyolojik" bir varlık olarak ele alan ve "Tabiat Kanunları"nın temel ilkelerine göre değerlendiren ideolojiler, birer sihirli hurafe hükmündedir. Bilimin yapısını, gayesini ve şartlarını araştıran, bilim dışındaki bütün inançları inkâr eden
Read more

Sıhahı Cevheri Arapça Sözlük İndir - Sıhahı Cevheri Arapça Sözlük İndir .Arap kültürü ve dili üzerine yaptığı geniş araştırmalardan sonra en büyük arabça sözlüklerden birini Cevheri yazacaktır (Kitâbu’s – Sıhah) Gazneliler Devleti’nin sınırları içinde Maveraünnehir denilen Türk ülkesinin Farab (Otrar) ş
Read more